2015. augusztus 14., péntek

AZ ISZLÁM VILÁGA ÉS JOGRENDSZERE - ONLINE JOGI OKTATÁSA különböző kultúrák közötti érintkezés gyakorlati tapasztalata, hogy az emberek sokféle módon és szabályt követve élnek együtt, rendezik be az életüket és ezek az életmódok egyformán jók lehetnek. 

A kíváncsiság, az összehasonlítás igényén túl az ésszerűség is azt diktálhatja, hogy ismerjünk meg más jogcsaládot, jogrendszert, jogintézményeket és a mássághoz ne az előítéletes elutasítás attitűdjével viszonyuljuk. Ilyen módon értékes tapasztalatokat szerezhetünk és megállapíthatjuk, hogy az a jogrend, melyben élünk mennyivel pozitívabb vagy negatívabb számunkra, mint bármely másik. Az összehasonlítás a puszta emberi igényen túl a tudományok művelésének legáltalánosabb módszere is, melyet alapvetően elsősorban az analógia módszerével próbálunk megközelíteni. 

Sajnos mostanság sokan tesznek kísérletet arra, hogy kifejezetten elutasítóan nyilatkozzanak az iszlám, mohamedán, muzulmán vallásról, az iszlám életvitelről. Teszik ezt olyan módon, hogy semmiféle ismeretük nincsen a valóságról.

Az iszlám valószínűleg része lesz most már az életünknek, ezért nem árt megismerni ez a világot, a felfogás- és szabályrendszert.


Az iszlám vallást követő ember éppen olyan, mint a keresztény vallási irányzatokat követő emberek. 


Az ishlam jelentése: „az Isten iránti odaadás, belenyugvás Isten akaratába”.


Nagy hiba az ISIS azonosítása az iszlám élevitellel. Az ISIS nemcsak az iszlám polgárok, hanem a világ ellensége is. Az ISIS terrorszervezet, mely valószínűleg egy elérhetetlen álmot kerget.


Ismerd meg, tudd meg, mit jelent iszlám emberként gondolkodni és élni. 


Miért fontos ez?


Mert köztünk fognak élni. Mert ők is embertársaink. Mert éppen úgy féltik a családjukat, mint Te. Mert a kultúrák egymás iránti tisztelete hozza meg a békés egymás mellett élés lehetőségét a mindennapokban.


Az iszlám világa és jogrendszere címmel online oktatást indítunk 2015. augusztus 21.-én, szeptember 15.-én.
TARTALOM


 • JOGÖSSZEHASONLÍTÁS
 • AZ ISZLÁM VILÁGA (Az iszlám világ kialakulása, az államszervezet és a kalifátus-rendszer, Muhammad)
 • AZ AL-KUR’AN KELETKEZÉSE, TARTALMA ÉS STÍLUSA
 • MUZULMÁN JOGTÖRTÉNET (Az iszlám jog történetének főbb állomásai, Az iszlám jog kialakulása, Jogtudomány fejlődése a „jogi iskolák”-ban)
 • JOGFORRÁSOK (Kanonikus jogforrások, Nem kanonikus jogforrások, A korábbi kinyilatkoztatások – shar man qablana, a Korán magyar nyelven)
 • AZ ISZLÁM (MUSZLIM, MUZULMÁN ) BÍRÓSÁGI ELJÁRÁS (A bírósági eljárás sajátosságai,š Az eljárás főbb szereplői,š Tárgyaláson való megjelenés követelménye, protokolláris szabályok,  Idézés, Tárgyalás megkezdése, bizonyítási szak, tortúra tilalma, bizonyítási eszközök körének szűkítése,š Tanúk,š Ítélet,š Jogorvoslat, A shari’an kívüli eljárás)
 • A JOGGYAKORLATRÓL
 • AZ ISZLÁM JOG ÉS MÁS JOGRENDSZEREK KAPCSOLATA (Külső hatás, Belső okok)
 • AZ ISZLÁM JOGNAK MÁS JOGRENDSZERRE GYAKOROLT HATÁSA
 • A RÓMAI JOG JELENTŐSÉGE, TOVÁBBÉLÉSE, MÁS JOGRENDSZEREKRE GYAKOROLT HATÁSA
 • ÉRDEKESSÉGEK, SZÉPSÉGEK
 • A MINDENNAPI ÉLET SAJÁTOSSÁGAI, E-KÖNYVEK


AZ ISZLÁM VILÁGA ÉS JOGRENDSZERE 
ONLINE TANFOLYAM INDUL:
2015. AUGUSZTUS 21.


JELENTKEZÉS A RÉSZVÉTELI DÍJ BEFIZETÉSÉVEL
INDÍTANI TUDOD ITT15.000 Ft.Négy dolgot nem lehet visszavonni: 
a kimondott szót, a kilőtt nyilat, 
az isteni rendeletet és az elmúlt időt.
(arab közmondás)